Ansökan om sponsring

Att tänka på
– Ansökan ska vara inne senast 2 månader innan genomförandet av aktiviteten.
– Östenssons ska kunna ha möjligheten att vara med på plats.
– Östenssons ska erbjudas möjligheten att kunna ha flaggor, skyltar eller dylikt på plats.
– Östenssons ska vara branschunika på aktiviteten.
– Östenssons återkopplar om din ansökan går igenom

Tack på förhand!