Ansökan om sponsring

Att tänka på:

✔️ Ansökan ska vara inne senast 2 månader innan genomförandet av aktiviteten.

✔️ Östenssons ska kunna ha möjligheten att vara med på plats.

✔️ Östenssons ska erbjudas möjligheten att kunna ha flaggor, skyltar eller dylikt på plats.

✔️ Östenssons ska vara branschunika på aktiviteten.

✔️ Östenssons återkopplar om din ansökan går igenom

Tack på förhand!

Ansökan om sponsring

Att tänka på:

✔️ Ansökan ska vara inne senast 2 månader innan genomförandet av aktiviteten.

✔️ Östenssons ska kunna ha möjligheten att vara med på plats.

✔️ Östenssons ska erbjudas möjligheten att kunna ha flaggor, skyltar eller dylikt på plats.

✔️ Östenssons ska vara branschunika på aktiviteten.

✔️ Östenssons återkopplar om din ansökan går igenom

Tack på förhand!